Editörden

Yazarlar

  • Bişar Amaç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7948844

Anahtar Kelimeler:

Europeanatolia, Health, Sciences, Journal, Europeanatolia Health Sciences Journal.

Özet

Değerli Araştırmacılar ve Okuyucular,

          Europeanatolia Health Sciences Journal adlı dergimiz 2023 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi tıp ve sağlık bilimlerinin tüm alanlarında bilimsel ve akademik yayınlar sunmayı planlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda bilim insanlarının çalışmalarının yayınlanmasına olanak sağlamayı, aynı zamanda okuyucular içinde bilimsel bir veri kaynağı sağlamayı hedeflemektedir.

          Europeanatolia Health Sciences Journal; tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, perfüzyon, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi/iş ve uğraşı terapisi, sosyal hizmet, psikoloji, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, iş sağlığı ve güvenliği, odyoloji, sağlık yönetimi, ortez-protez, gerontoloji ve diğer tüm sağlık bilimleri alanlarında, orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlayan; açık erişimli ve online (Çevirim içi) bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yılda dört sayı olarak yayın hayatına başlamayı planlamaktadır. Özel ya da ek sayılar da yayınlamayı planlamaktadır. Europeanatolia Health Sciences Journal adlı dergimiz, kapsamı içerisindeki konuları ve bilimsel çalışmaları, çift-kör hakem, ve etik ilkeler doğrultusunda yayınlamak üzere değerlendirmeye alır ve bilimsel ilkeler çerçevesinde yayınlar. Ayrıca dergimiz en kısa zamanda ulusal ve uluslararası indekslerde yer almayı hedef ve amaç edinmektedir.

          Europeanatolia Health Sciences Journal adlı dergimize, hedef, amaç, kapsam ve ilkeleri çerçevesinde katkı sunacak editör kurulu üyelerine, tarafsız ve ilkesel değerlendirme sürecine katkı sağlayacak hakemlere, araştırmacı yazarlara, okuyuculara ve tüm katkı ve emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-18

Nasıl Atıf Yapılır

Amaç, B. (2023). Editörden. Europeanatolia Health Sciences Journal, 1–1. https://doi.org/10.5281/zenodo.7948844

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri