Dergi Hakkında

E-ISSN: 2980-3861

Europeanatolia Health Sciences Journal

Europeanatolia Health Sciences Journal; tıp, diş hekimliği, eczacılık, perfüzyon, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi (İş ve uğraşı terapisi), sosyal hizmet, psikoloji, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, iş sağlığı ve güvenliği, odyoloji, sağlık yönetimi, ortez-protez, gerontoloji ve diğer sağlık bilimleri alanlarında, araştırma makalesi, derlemeler, vak'a takdimi, editöre mektup, araştırma notu, özet veya kitap kritiği vb. yayınlayan; çift kör hakemli, bilimsel, akademik, açık erişimli ve online (Çevrim içi) bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) halinde elektronik ortamda açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Özel ya da ek sayılar da yayınlayabilmektedir.

Europeanatolia Health Sciences Journal tarafından yayınlanan içerik PKP Koruma Ağı (PN), LOCKSS ve CLOCKSS kullanılarak elektronik olarak korunur/arşivlenir.