Amaç ve Kapsam

Derginin Amacı

Europeanatolia Health Sciences Journal'in amacı uluslararası tıp ve sağlık bilimleri alanlarında güncel bilgiyi bilim dünyasına ve insanlığa hızlı bir şekilde çift kör hakemlik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yayınlamak ve katkı sağlamaktır.

Derginin Kapsamı

Europeanatolia Health Sciences Journal'in kapsamı tüm sağlık disiplinlerinde (Tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, perfüzyon, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi (İş ve uğraşı terapisi), sosyal hizmet, psikoloji, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, iş sağlığı ve güvenliği, odyoloji, sağlık yönetimi, ortez-protez, gerontoloji ve diğer sağlık bilimleri alanlarında) orijinal makale, derleme, vak'a takdimi ve editöre mektuplar vb. yayınlamaktır. Europeanatolia Health Sciences Journal'in kapsamı içerisindeki konuları/bilimsel çalışmaları, çift kör hakem, bilimsel, akademik, açık erişim ve etik ilkeler doğrultusunda yayınlamak üzere değerlendirmeye alır ve bilimsel ilkeler doğrultusunda yayınlar.