İntihal Politikası

Europeanatolia Health Sciences Journal intihal politikası konusunda COPE (Committee on Publication Ethics)'nin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmektedir. İntihal konusunda COPE'de belirlenen akış şemaları ve iş akışları benimsenmektedir.

''Europeanatolia Health Sciences Journal'' dergisine yayınlanması için gönderilen tüm makaleler, Turnitin / iThenticate yazılımı kullanılarak intihal açısından kontrole tabi tutulur. Europeanatolia Health Sciences Journal, yazarlardan makale gönderimleri için intihal raporlarını titizlikle talep eder ve kontrol eder. Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranının %20'nin altında olması gerekmektedir. İncelemenin ilk aşamalarında intihal olduğu tespit edilen makaleler reddedilir ve dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmez.