Travmatik Okült Pnömotorakslarda Konservatif Tedavi Etkili Midir?

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10276918

Anahtar Kelimeler:

okült pnömotoraks, mekanik ventilasyon, tansiyon pnömotoraks, toraks travması

Özet

Giriş: Okült pnömotoraks (OP),  bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ile tespit edilen, direk akciğer grafisi   veya klinik muayenelerde saptanmayan pnömotorakslardır. OP'nin erken dönemde tespit edilmesi  kritik öneme sahiptir. Çünkü özellikle pozitif ventilasyonun gerekli olduğu durumlarda zamanla tansiyon pnömotoraksa ilerleyebilir.

Amaç: Bu çalışmada OP'li olgularda konservatif tedavinin etkinliğini ve toraks travmalı olgularda tüp torakostomi ihtiyacı ile ilişkili faktörleri ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmamızda Mayıs 2019 ve Ekim 2023 tarihleri arasında 18 yaş üzeri, künt ve penetran toraks travması olan, izole toraks travmalı olgular ve toraks travmalarının eşlik ettiği multipl travmalı olup  ilk başvuruda OP tespit edilen tüm olgular retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: OP tespit edilen olgularda ortalama yaş48.7± 17.8 (min 18, max 93), kadın olgu sayısı 20 (19.6%), erkek olgu sayısı 82 (82%80.4) idi. En sık travma mekanizması 42(41.2%) olguda motorlu taşıt kazasıydı. OP tespit edilen olgularda ortalama yatış süresi 6.7±4.4 idi. OP’li olguların  68 (66.6%)’inde konservatif tedavi başarılı oldu. OP’lere en sık eşlik eden yaralanmalar 85(83.3%) olguda kaburga kırıklarıydı

Sonuç: konservatif tedavinin etkili ve güvenli bir yönteMDİR. Ancak klinisyenin bu  tedaviyi uygulayacağı olguyu dikkatle seçmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bilateral OP tespit edilen olgularda göğüs tüpü takılması hastayı güvence altına alan bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. MV’nin  OP’nin tansiyon pnömotoraksa ilerlemesinde bağımsız bir risk faktörüdür  ve MV ile göğüs tüpü takılması arasında kuvvetli bir ilişki vardır, bu olgularda pnömotraks miktarında artış başladıysa konservatif tedavi için ısrarcı olunmaması gerektiğini düşünmekteyiz.

Referanslar

Kim CW, Park IH, Youn YJ, Byun CS. Occult Pneumothorax in Blunt Thoracic Trauma: Clinical Characteristics and Results of Delayed Tube Thoracostomy in a Level 1 Trauma Center. J Clin Med. 2023 Jun 28;12(13):4333

Charbit J, Millet I, Maury C, et al. Prevalence of large and occult pneumothoraces in patients with severe blunt trauma upon hospital admission: experience of 526 cases in a French level 1 trauma center. Am J Emerg Med 2015; 33:796-801

Ball, C.G.; Kirkpatrick, A.W.; Feliciano, D.V. The occult pneumothorax: What have we learned? Can. J. Surg. 2009, 52, E173–E179

Paplawski M, Munnangi S, Digiacomo JC, Gonzalez E, Modica A, Tung SS, Ko C. Factors Associated with Chest Tube Placement in Blunt Trauma Patients with an Occult Pneumothorax. Crit Care Res Pract. 2019 Sep 2;2019:9274697

V. Y. Kong, G. V. Oosthuizen, and D. L. Clarke, “Selective conservatism in the management of thoracic trauma remains appropriate in the 21st century,” -e Annals of -e Royal College of Surgeons of England, vol. 97, no. 3, pp. 224–228, 2015.

Park IH, Kim CW, Choi YU, Kang TW, Lim J, Byun CS. Occult pneumothorax in patients with blunt chest trauma: key findings on supine chest radiography. J Thorac Dis. 2023 Aug 31;15(8):4379-4386

American College of Surgeons Committee. ATLS Advanced Trauma Life Support Program for Doctors American College of Surgeons. 9th ed. Chicago: American College of Surgeons, 2013

Kirkpatrick AW, Rizoli S, Ouellet JF, et al; Canadian Trauma Trials Collaborative and the Research Committee of the Trauma Association of Canada. Occult pneumothoraces in critical care: a prospective multicenter randomized controlled trial of pleural drainage for mechanically ventilated trauma patients with occult pneumothoraces. J Trauma Acute Care Surg 2013; 74:747-54.

F. O. Moore, P. W. Goslar, R. Coimbra et al., “Blunt traumatic o ccult pneumothorax: is observation safe?-results of a prospective,

AAST multicenter study,” -e Journal of Trauma:Injury, Infection, and Critical Care, vol. 70, no. 5

A. F. Hefny, F. T. Kunhivalappil, N. Matev, N. A. Avila, M. O. Bashir, and F. M. Abu-Zidan, “Management of computed tomography-detected pneumothorax in patients with blunt trauma: experience from a community-based hospital,” Singapore Medical Journal, vol. 59, no. 3, pp. 150–154, 2017

Mennicke M, Gulati K, Oliva I, et al. Anatomical distribution of traumatic pneumothoraces on chest computed tomography: implications for ultrasound screening in the ED. Am J Emerg Med 2012; 30:1025-31

Alghnam S, Aldahnim MH, Aldebasi MH, Towhari JA, Alghamdi AS, Alharbi AA, Almarhabi YA, Albabtain IT. The incidence and predictors of pneumothorax among trauma patients in Saudi Arabia. Findings from a level-I trauma center. Saudi Med J. 2020 Mar;41(3):247-252.

Notrica DM, Garcia-Filion P, Moore FO, et al. Management of pediatric occult pneumothorax in blunt trauma: a subgroup analysis of the American Association for the Surgery of Trauma multicenter prospective observational study. J Pediatr Surg 2012; 47:467-72

Mahmood I, Tawfeek Z, El-Menyar A, et al. Outcome of concurrent occult hemothorax and pneumothorax in trauma patients who required assisted ventilation. Emerg Med Int 2015; 2015:859130

Wilson H, Ellsmere J, Tallon J, Kirkpatrick A. Occult pneumothorax in the blunt trauma patient: tube thoracostomy or observation? Injury 2009; 40:928-31

R. K. L. Lee, C. A. Graham, J. H. H. Yeung, A. T. Ahuja, and T. H. Rainer, “Occult pneumothoraces in Chinese patients with significant blunt chest trauma: radiological classification and proposed clinical significance,” Injury, vol. 43, no. 12, pp. 2105–2108, 2012.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-19

Nasıl Atıf Yapılır

Kozanlı, F. (2023). Travmatik Okült Pnömotorakslarda Konservatif Tedavi Etkili Midir? Araştırma Makalesi. Europeanatolia Health Sciences Journal, 1(2), 56–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.10276918