Kardiyovasküler Hastalıklarda Kök Hücre Tedavisi

Derleme Makale

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10404484

Anahtar Kelimeler:

Kardiyovasküler, Hastalık, Kök Hücre

Özet

Başta myokart enfarktüsü olmak üzere kalp hastalıklarının büyük bir kısmı, Yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Bu hastalıklar için cerrahi operasyon ve transplantasyon yaygın tedavi yöntemlerindendir. Kök hücre, yenilenme yeteneği yüksek olmasının yanı sıra farklı hücre ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahip özelleşebilir hücrelerdir. Geçmiş yıllarda, kalpte yenilenme olmadığı savunulan görüş, kardiyomiyositlerin kendilerini yeniledikleri ve bünyesinde c-Kit, Sca-1 kök hücre markırlarını gösteren, telomeraz aktivesine sahip hücreler olduğunun bulunmasıyla kardiyovasküler sistem hastalıklarında kök hücre tedavisi yeni bir umut olarak belirmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar, özellikle myokart enfarktüsü modelinde kök hücre nakli sonrasında oluşan hasarlı bölgede yenilenmelerin gözlendiğini göstermektedir. Sonuç olarak kök hücre tedavisi ülkemizde de tedavi amaçlı kullanılmaya başlanmış olmakta, fakat yeni bir yöntem olduğundan henüz yaygınlık kazanmamıştır. Ayrıca kalp kök hücreleri üzerine gerek deneysel gerekse klinik olarak daha bilimsel çalışmalara ihtiyaç bulunduğu düşünülmektedir.

Referanslar

Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji, Ankara: Yorum Basın Yayın; 2010.

Arıncı, K., and A. Elhan. "Anatomi. 2. cilt, 4. baskı." Ankara, Türkiye, Güneş Kitabevi (2006): 54-7.

Van Balkom BW, De Jong OG, Smits M, Brummelman J, et al. Endothelial cells require miR-214 to secrete exosomes that suppress senescence and induce angiogenesis in human and mouse endothelial cells. Blood 2013;121(19):3997- 4006, S1-15.

Can A. Introduction to Stem Cell, Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2014;7(3):1-6.

Varol S, Okuyan E. Sources and Cardiac Applications of Stem Cells, Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2015;8(5):20-30

Korkmaz D (2003) Kök hücreler, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, 1-22.

Ural AU (2004) Hematopoietik kök hücrelerin differensiasyon kapasitesi, In ‘‘Hücre Kültürü Teknolojisinde Temel Prensipler ve Yapay Organlar’’ Ed. by Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, 50-5, İzmir.

Wagers AJ, Weismann IL (2004) Plasticity of adult stem cells, Cell, 116: 639-48.

Arat S (2006) Kök hücre teknolojisi, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 17-20.

Bongso A and Lee EH (2005) Stem cells: Their definition, classification and sources, In ‘‘Stem Cells: From Bench to Bedside’’ Ed. by A. Bongso, 1-13, Singapore.

Yüksel Y (2005) Kök hücre transplantasyonu, http://www.biyoturk.com/grup. kok.htm, 1-5.

Trounson, A.O., Gardner, D.K., Baker, G., Barnes, F.L.,Bongso, A., Bourne,H., Calderon, I., Cohen, J., Dawson, K. Et al: Handbook of in vitro fertilization (Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press) (2000)

Thomson, J.A., Kalishman, J., Golos, T.G., During, M., Harris, C.P., Hearn, J.P.: Pluripotent cell lines derived from common marmoset (Callithrix jacchus) blastocysts. Biol. Reprod.1996; 55:254-259.

Joshi, S.S., Tarantolo, S.R., Kuszynski, C.A., Kessinger, A.: Antitumor therapeutic potent of activated human umbilical cord blood cells against leukemia and breast cancer. Clin. Cancer. Res.2000; 6:4351-4358.

Bittner, R.E., Schofer, C., Weipoltshammer, K., Ivanova, S., Streubel, B., Hauser, E., Freilinger, M., Hoger, H., Elbe-Burger, A., Wachtler, F: Recruitment of bone marrow derived cells by skletal and cardiac musele in adult dystrophic mdx mice. Anat. Embryol. (Berl) 1999; 199:391-396.

Shapiro, J., Lakey, J.R.T., Ryan, E.A., Karbutt, G.S., Tath, E., Warnock , G.I., Kneteman, N.M., Rajatte, R.V.: Islet transplantation in seven patients with type 1 diabetes mellitus using a glucocorticoid-free immunosupressive regimen. N.Engl.J.Med.2000; 343: 230-238.

Şimşek Ö, Yetişkin Kök Hücrelerin Dünü ve Bugünü, Atatürk Üniv, Vet. Bil. Derg. 2012; 7 (3): 231-236.

Akar AR, Durdu S, Çubukçuoğlu D G, Aslan A, Akçalı KC, Ozyurda Ü. Failing heart; remodel, replace or repair? Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8 Suppl 2: 148-57.

Penn MS. Stem Cells And Myocardial Regeneration. Totowa, NJ: Humana Press Inc; 2007.

P, Rondon-Clavo C, Sanada F, D’Amario D, Rota M, Del Monte F, Orlic D, Tisdale J, Leri A, Anversa P (2010). Cardiomyogenesis in the adult human heart. Circ Res. 107(2):305-15.

Tse HF, Kwong YL, Chan JK, Lo G, Ho CL, Lau CP. Angiogenesis in ischemic myocardium by intramyocardial autologous bone marrow mononuclear cell implantation. Lancet 2003; 361: 47-9.

Yerebakan, C., Uğurlucan, M., Kaminski, A., Westphal, B., Liebold, A., & Steinhoff, G. (2009). Otolog kök hücre tedavisi ve cerrahi miyokardiyal revaskülarizasyon-Rostock Üniversitesi tecrübesi. Anatolian Journal of Cardiology/Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 9(6).

Matar AA, Chong JJ. Stem cell therapy for cardiac dysfunction. SpringerPlus. 2014;3:440.

Goumans MJ, Maring JA, Smits AM. A straightforward guide to the basic science behind cardiovascular cell-based therapies. Heart (British Cardiac Society). 2014;100 (15):1153-7.

Hughes, S.: Cardiac stem cells J. Pathol. July 2002; 197 (4): 468-478.

Latifpour M, Nematollahi-Mahani SN, Deilamy M, Azimzadeh BS, Eftekhar-Vaghefi SH, Nabipour F, et al. Improvement in cardiac function following transplantation of human umbilical cord matrix-derived mesenchymal cells. Cardiology. 2011;120 (1):9-18.

Zhang W, Liu XC, Yang L, Zhu DL, Zhang YD, Chen Y, et al. Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells promote myocardial regeneration and cardiac repair after miniswine acute myocardial infarction. Coronary artery disease. 2013;24 (7):549-58.

Martinez EC, Vu DT, Wang J, Lilyanna S, Ling LH, Gan SU, et al. Grafts enriched with subamnion-cord-lining mesenchymal stem cell angiogenic spheroids induce post-ischemic myocardial revascularization and preserve cardiac function in failing rat hearts. Stem cells and development. 2013;22 (23):3087-99.

Lilyanna S, Martinez EC, Vu TD, Ling LH, Gan SU, Tan AL, et al. Cord lining-mesenchymal stem cells graft supplemented with an omental flap induces myocardial revascularization and ameliorates cardiac dysfunction in a rat model of chronic ischemic heart failure. Tissue engineering Part A. 2013;19 (11-12):1303-15.

Orlic, D., Kajstura, J., Chimenti, S., Jakonivk, I., Anderson, S.M., Li, B., Pickel, J., McKay, R., Nadal-Ginard, B., Bodine. D.M, Leri, A., Anversa, P.: Bone marrow cells regenerate infarcted myocardium. Nature, 2001; 410:701-705.

Yayınlanmış

2023-12-19

Nasıl Atıf Yapılır

Göç, Ömer, & Demircioğlu, M. (2023). Kardiyovasküler Hastalıklarda Kök Hücre Tedavisi: Derleme Makale. Europeanatolia Health Sciences Journal, 1(2), 87–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.10404484